מנהלי שירות אזוריים:

עבודה בגיוס עובדים, פיקוח וניהול עבודות הניקיון באתרים.

 

 עובדי ניקיון:

עבודה בניקיון משרדים בשעות הבוקר, אחה"צ והלילה.

 

מנהלי אתרים:

עבודה בפיקוח וניהול עבודות הניקיון באתר למשמרת בוקר ולמשמרת אחה"צ.

:לחברתנו דרושים